Website weer online

Een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd, met name m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Zo zijn de Ledenlijst en Verjaardagskalender verdwenen en kunt U onder ‘Privacy’ lezen wat de bedoeling is van deze Europese wet die afgelopen mei in werking is getreden.

Meezingmiddag Eigen Herd 5 November 2017

Eigen Herd Meezingmiddag 5 November 2017  Ieder jaar, de eerste zondag in november,  is Koor Zonder Noten de vaste gast van Eigen Herd.  Inmiddels is het koor een goede bekende van deze locatie, temeer omdat de zaal dan gevuld is met de vele fans. Al tijdens het inzingen beginnen de bezoekers een plaatsje te zoeken … [Read more…]